Občanské provolání k 17. listopadu

Nejnovější podpisy

3542 podpisů

Občanské provolání k 17. listopadu

I. JSME

 • bývalí studenti, kteří podstoupili zkoušku ohněm při demonstracích na Národní třídě a Václavském náměstí v roce 1989 a organizovali stávky a petice na podporu sametové revoluce;
 • účastníci politického, kulturního a náboženského disentu předlistopadové doby;
 • občanští aktivisté, kteří stáli u zrodu Občanského fóra a demokratických přeměn;
 • spolupracovníci Václava Havla, kteří pomáhali pokládat základy demokratické společnosti, právního státu a zahraniční politiky založené na hodnotách svobody, rovnoprávnosti a respektu k lidským právům;
 • občané hlásící se k masarykovskému odkazu republiky demokratické, kulturní, slušné a humánní; a
 • příslušníci nové generace občanů vyrůstajících v podmínkách svobody a demokracie, kteří se hlásí k týmž hodnotám a jsou připraveni se za ně zasazovat v osobním i veřejném životě.

II. OCEŇUJEME

 • výsledky, kterých občanky a občané České republiky dosáhli za třicet let svobody díky vědomí sounáležitosti a sdílených hodnot a cílů, často v nelehkých podmínkách a za cenu různých obětí;
 • skutečnost, že i po třiceti letech nás pojí se slovenským národem opravdový a upřímný vztah, vycházející ze sdílené historie, kultury a duchovních hodnot;
 • skutečnost, že dnešní generace mladých lidí žije v míru uprostřed kontinentu, který již nerozděluje železná opona;
 • spolehlivé záruky naší bezpečnosti, které nám poskytuje členství v Severoatlantické alianci;
 • globální perspektivy, sdílené hodnoty a spolupráci, které přináší členství v Evropské unii;
 • předpoklady úspěšné budoucnosti naší země, opírající se o demokratický stát, vládu zákona, otevřenou společnost, svobodnou diskusi a sebevědomé občany.

III. NESMÍŘÍME SE VŠAK

 • se snahami o zkreslování odkazu sametové revoluce a o zpochybňování hodnot demokracie a lidských práv;
 • s pokusy měnit naši zahraničně politickou orientaci směrem k autoritářským či despotickým režimům;
 • se snahou oslabit či rozbít přátelskou spolupráci s ostatními demokratickými zeměmi a našimi spojenci v EU a NATO;
 • s pokračujícími útoky proti právnímu státu a jeho institucím ze strany politiků a mocných podnikatelů a jimi kontrolovaných médií;
 • s neústavním posunem směrem k prezidentskému systému a k systému osobní moci;
 • s překračováním hranice mezi výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí;
 • s do očí bijícím a trvajícím střetem zájmů na nejvyšší úrovni výkonné moci;
 • se snahami o omezování svobody projevu a neutralizaci či přímé ovládnutí médií veřejné služby a dalších sdělovacích prostředků;
 • se znepokojivou mírou viditelné i tušené korupce na všech úrovních života společnosti, zaštítěné korupcí na místech nejvyšších;
 • s rostoucí nerovností občanů jak před zákonem, tak v přístupu k sociálním službám a příležitostem, které má život ve svobodné společnosti nabízet; a
 • s oživováním kolektivních předsudků, s vyvoláváním démonů strachu a nenávisti vůči celým skupinám obyvatelstva a s účelovým rozdělováním společnosti na znepřátelené tábory.

IV. VYZÝVÁME

 • aby svou politickou zodpovědnost a setrvání ve funkcích zvážili ti, kteří škodí svobodě, demokracii a našim vztahům s přáteli a spojenci v zahraničí;
 • aby Parlament České republiky využil svých pravomocí a účinně zasáhl proti soustavnému porušování Ústavy jako nejvyššího zákona státu;
 • aby byli k odpovědnosti voláni ti, kteří zneužívají svých mocenských pozic, soustavně se nacházejí ve střetu zájmů a korumpují své okolí i právní stát;
 • aby nový zákon účinně ochránil média veřejné služby před pokusy o jejich zastrašování či manipulaci ze strany politiků;
 • aby byla obnovena společenská smlouva mezi občany a státem na principech rovnoprávnosti, vymahatelnosti práva, průhlednosti státní sféry, společné zodpovědnosti za stav přírodního, mravního i kulturního prostředí a zodpovědnosti volených představitelů vůči občanům, hlavou státu počínaje;
 • všechny politiky i spoluobčany, abychom společně posilovali vzájemnou úctu a solidaritu napříč různými vrstvami a sociálními skupinami, společně se zasazovali o respekt k základním hodnotám demokracie a humanismu a abychom místo oživování minulých ideologických střetů hledali shodu na budoucím směřování naší společnosti a adekvátní odpovědi na výzvy 21. století.

V. JSME ODHODLÁNI

 • řídit se výše uvedenými hodnotami a cíli ve svém osobním i veřejném životě a vést k nim svoje blízké a své okolí;
 • veřejně podpořit všechny občanské aktivity, které sdílejí výše uvedené hodnoty a cíle, zejména pak ty, které přinášejí do veřejného života nepostradatelnou energii nastupující generace občanů;
 • podpořit voličsky i aktivní účastí ty politické strany, které sdílejí výše uvedené hodnoty a cíle a nepřistupují na účelové kompromisy kvůli politickému prospěchu;
 • individuálně i kolektivně přispět k naplňování výše uvedených hodnot a cílů veřejnou formulací občanských postojů, publikační, přednáškovou a pedagogickou činností i přijetím politické spoluzodpovědnosti;
 • přispívat k vytváření vzájemných vazeb, sítí a synergií mezi skupinami občanské společnosti a jejich příslušníky a hledat možnosti společného postupu všude tam, kde je to možné;
 • účastnit se v zájmu naplňování výše uvedených hodnot a cílů petičních a protestních akcí občanské společnosti, a – bude-li to nezbytné – i nenásilných akcí občanské neposlušnosti.

Česká republika se nesmí stát místem, kde svévolní politici, cyničtí prospěcháři, zákulisní kmotrové a obchodníci s chudobou vládnou „dolním deseti milionům“, tedy lidem, kteří svou prací, tvůrčími schopnostmi a péčí o své rodiny a blízké vytvářejí všechny společenské a hospodářské hodnoty. Chceme být republikou pro všech deset milionů, která nezapomíná na nikoho.

Podpisy připojené pod Občanské provolání

 • Iniciativy / organizace
 • Československá romská unie
 • Češi pomáhají
 • Díky že můžem
 • DOX Centrum moderního umění
 • Evropská platforma, z.s.
 • Forum 2000
 • Jiri Kraus
 • Knihovna Václava Havla
 • Milion chvilek pro demokracii
 • MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici
 • Nadační fond proti korupci
 • Nejsme jako oni
 • NERUDNÝ FEST
 • Post Bellum
 • Potala
 • Přípravný výbor Spolku přátel Č.S.
 • Pulse of Europe
 • Rozmanitě, z. s.
 • Společnost pro trvale udržitelný život
 • Vraťte nám stát
 • Jednotlivci
 • 07 Agent
 • A
 • Adam Felix Advokát a angažovaný občan
 • Adam Fiala
 • Adam Ivan architekt
 • Adam Motloch Student
 • Adam Trlica
 • Adamcová Monika
 • Adamec Libor občan
 • Adamec Zdeněk
 • Adamová Anna důchodce
 • Adéla Klírová
 • Adéla Rozboudová
 • Adriána Molková administrativa
 • Adriana Skálová nyní také občanka ČR
 • Agata Kourilova
 • Agáta Molčanová Uvědomělá občanka
 • Albrecht Vladimir Duchodce
 • Alena Fikejzová Duchodce
 • Alena Freundová důchodce
 • Alena Gillarová OSVČ
 • Alena Hanusová Tlumočnice
 • Alena Herinková důchodkyně
 • Alena Koňaříková důchodce
 • Alena Kotková pravdoláskař
 • Alena Machartová důchodkyně
 • Alena Nosková
 • Alena Šolcová VŠ učitel
 • Alena Štaiglová účetní
 • Alena Švejnohová starostka
 • Alena Tichá fotografka v důchodu
 • Alena Turková
 • Alena Váchová
 • Alena Vítová pracující občan
 • Alena Vogelová důchodce
 • Alena Zahradníková důchodce
 • Ales Jandejsek ing. Důchodce
 • Ales Tamchyna Fanoušek provolani 2019
 • Aleš Brázda Žižkov
 • Aleš Svoboda IT specialista
 • Aleš Tondl
 • Aleš Vašíček Výtvarník
 • Alexandra Hortová
 • Alexej Beránek důchodce
 • Alt Jaroslav malíř, VŠ učitel
 • Alžběta Kašková překladatelka
 • Alžběta Preková Student
 • Alžběta Ševelová
 • Amcha René IT
 • Amchová Martina hospodářka gymnázia
 • Andrea Matějíčková občanka, matka
 • Andrea Šulcová
 • Andrea Zelená
 • Andresová Helena
 • Andrlík Jan
 • Andrstova Zuzana seniorka
 • Aneta Maléřová
 • Aneta Pruskova
 • Anna Arientova
 • Anna Dušková projektová koordinátorka
 • Anna Jonášová lékařka, vysokoškolský učitel
 • Anna koslerova Student
 • Anna Kratochvílová Důchodkyně optimistka
 • Anna Kucharčíková
 • Anna Pavlisova Psycholog
 • Anna Perglerová překladatelka
 • Anna Škáchová
 • Anna Zelená důchodkyně
 • Antková Ivona 17.11.1989 mě bylo 49 let
 • Antl Jaroslav důchodce
 • Antonín Čermák důchodce
 • Antonín Gottwald redaktor
 • Antonín Salač občan
 • Antonín Svoboda
 • Apfelthaler Frantisek
 • Aubrechtová Martina
 • Augustinova Barbora
 • Avratová Jarmila rešeršérka, Praha
 • B
 • Babincova Eva Důchodkyně výtvarnice
 • Babincová Eva
 • Babinec Petr podnikatel
 • Babinec René
 • Bacilek Josef
 • Bachusová Olga
 • Bajerová Michaela důchodkyně
 • Baláč Karel
 • Balík Michal Podnikatel K.Vary
 • Balšán Václav výtvarník
 • Bára Volejníková
 • Barabáš Miroslav hudebník, manažer
 • Barákova Kvetoslava
 • Barbara Rychterová
 • Barber Gavin
 • Barber Lucie
 • Barbora Ferenczová, DiS. sociální pracovník
 • Barbora Horáková Učitelka
 • Barbora Hrabalová Jesenice - Zdiměřice
 • Barbora Svobodová učitelka a překladatelka
 • Barbora Vukelicova
 • BÁRTEK Zdeněk Technik
 • Bartíková Jana důchodkyně
 • Bartl Pavel Bývalý celník
 • bartošek tomáš filmový publicista
 • Bartošík Petr odborný publicista
 • Bartošová Hana důchodce
 • Bartošová Martina
 • Bartošová Renáta občanka ČR
 • Bártová Marie účetní
 • Bartovská Ivana pravdoláskařka
 • Bartůšek Václav tramp, cestovatel a námořník
 • Bartůšková Vladimíra OSVČ
 • Bařinková Vlasta důchodkyně
 • Bašová Jana učitelka
 • Baštářová Marta důchodkyně.bývalá učitelka
 • Baštářová Marta důchodkyně.bývalá učitelka
 • Baštářová Marta důchodkyně.bývalá učitelka
 • Baštecká Květa Občan
 • Bauerová Libuše
 • Baumannová Andrea pedagog
 • Baumanová Václava aktivista
 • Bayer Vladimir Občan ČR
 • Bažant Petr důchodce, manažer
 • bBbB
 • Bc. LUCIE ŽEBEROVÁ, DiS.
 • bebrová duchodce
 • Bečvář Václav pracující důchodce
 • Bečvářová Zuzanka důchodkyně
 • Bednář Jan vysokoškolský učitel, důchodce
 • Bednářová Jana důchodkyně
 • Bednářová Zuzana Svoboda
 • Bedřich Morava Důchodce
 • Bedřichova Simona MUDr
 • Bejčková Alžběta lékařka
 • Bek Mikuláš senátor, vysokoškolský pedagog
 • Beková Markéta Tisková mluvčí
 • Bělínová Miroslava důchodce
 • Bělka Miroslav Důchodce
 • Bělková Vlasta Důchodkyně
 • Bena Pavel projektový manažer
 • Benediktová Pavla
 • Beneš Michal student PsÚ FF MUNI
 • Beneš Michal, Ing. Občan
 • Benešová Ivana dúchodkyně
 • Benešová Jana památkář
 • Benešová Radka matka, tlumocnice a prekladatelka
 • Benešová Zdena teatroložka
 • Benetka Miloš důchodce
 • Benetková Jitka OSVČ
 • Benžová Dagmar důchodce, OSVČ
 • Beracko Ivan Důchodce
 • Beran Marian
 • Beran Martin učitel, varhaník a sbormistr
 • Beránek Luděk
 • Beránek Pavel
 • Beranová Jana Biolog
 • Bernard Jan pedagog
 • Bernardy Jan Veterinář
 • Bernardyová Kateřina Sociální pracovník
 • Beroun Tomáš 41 let, zaměstnanec
 • Besedová Lenka
 • Besserová Kateřina
 • Běták Jan důchodce
 • Bezděk Miroslav Projektant
 • Bičáková Vlasta fotografka
 • Bielcikova Iveta Občan
 • Biganovský Michal
 • Bigas Jan Fotograf
 • Bigas Zdeněk Referent
 • Bigasová Natálie
 • Bigasová Stanislava Správce depozitáře
 • Bilderová Pavla OSVČ
 • binar ivan
 • Binarová Jarmila
 • Binderová Květoslava Důchodkyně
 • Bjalkovski Christo sociální pracovník
 • Bláha Jiří občan
 • Bláha Roman strojírenský dělník
 • Bláha Václav umělec
 • Blahna Jiří občan ČR
 • Blahoslav Mikolášek Rebel
 • Blahoutová Helena překladatelka
 • Bláhová Julie Psycholog
 • Bláhová Zdena produkční v důchodu
 • Blahová Zuzana Pedagog
 • Blahušek Miroslav soukromý zemědělec
 • Blanka Bohacova
 • Blanka Dvořáková
 • Blanka Ježková
 • BLAZEJOVA IVANA Vychovatelka
 • Blažek Petr historik
 • Blažek Zdeněk důchodce
 • Blažíček Pavel OSVČ
 • Blažíčková Eva choreogrfka, pedagožka
 • Blažík Alexander důchodce, bývalý topič
 • Blažkovcová Drahoslava důchodce
 • Bobek Jan občan
 • Boček Daniel OSVČ
 • Bočková Jiřina
 • Bočková Zdenka
 • Boháčová Hana 63 let, účetní
 • Bohdan Kratěna důchodce
 • Böhm David
 • Bohumil Harmonický účastník politického, kulturního a náboženského di
 • Bohumila Kunzova Důchodce
 • Bohumír Roedl archivář
 • Bohuslav Matuška právník a bývalý zastupitel
 • Bohuslava Václavíková Občan
 • Bojarova Klara
 • Bok Václav germanista, důchodce
 • Bold Lucie podnikatelka
 • Bombík Lubomír architekt
 • Bombík Lubomír architekt
 • Borecký Patrik fotograf
 • Borek Zdeněk občan, důchodce
 • Boris Goldstein Pracovník správce daně v.v.
 • Borkovec Petr básník
 • Boruta Eduard důchodce Třinec . Nechci, aby se vrátily "sta
 • Bosáková Radana
 • bozena machova
 • božena Ondrová lékařka
 • Božena Valentová
 • Brabcová Harant Alžběta lingvistka
 • Brabec František šedesátník
 • Brabec Ivo Podnikatel
 • Brabec Jaroslav scenárista, kameraman, režisér
 • Bradáč Zdeněk Pracovník ve školství
 • Bradáčová Marie učitelka v důchodu
 • Brachtlová Eva farmaceutka
 • Brauner Ivo OSVČ
 • Bravermanová Milena odborný pracovník, pracující důchodce
 • Brédik Michal Hudebník, Obchodní Manažer
 • Brejchová Radka učitelka
 • Brodníček Jan lékař
 • Brodníčková Irena Rehabilitační pracovnice
 • Brojír Rudolf technik
 • Bronská Milada důchodkyně, které není jedno, že je demokracie u n
 • Brouk Kateřina překladatelka
 • Brož Josef
 • Brožová Iva právnička, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu
 • Brožová Ivana Učitelka
 • Brunclík Jaromír důchodce
 • Brunnerová Taťana
 • Brůžková Libuše Důchodkyně
 • Břetislav Sládek stavební technik
 • Březina Aleš skladatel
 • Březinová Ivana Manager
 • Bubenik Jan Personalista
 • Bubník Václav
 • Bubnova Ivana
 • Bucki Daniel technik
 • Buda Roman
 • Budíková Jana mgr
 • Budíková Pavla
 • Budiš Zbyněk důchodce
 • Buchar Petr Námořník
 • Bulánek Petr 83 let, v důchodu, silný zájem o dění a zachování
 • Bulant Zdeněk Prodavač Specialista
 • Bureš Ladislav soukromý zemědělec
 • Burešová Hana režisérka
 • Burešová Milena
 • Bušek Petr Lékař
 • Butal Jolana Euroobčanka volící v ČR
 • Butal Paulina Student
 • Butula David ředitel, Paměť národa, Jihomoravský kraj
 • Bystrov Vladimír podnikatel
 • C
 • Cabova Anna
 • Calábková Dana
 • Cavina Maria ředitelka divadla Alfred ve dvoře
 • Cejnarová Jana
 • Celba Jiří Důchodce
 • Celundová Monika
 • Cendelínová Kateřina Student
 • Cibák Andrej
 • Cibák Tomáš
 • Cibáková Jindra
 • Cibulka Josef
 • Cingrošová Anna
 • Cingrošová Sabina
 • Cinkl Jaroslav Občan ČR
 • Císař Miloš
 • Císařovský Tomáš malíř
 • Císlerová Milena vysokoškolský učitel
 • Civišová Hana důchodce
 • Convoy Hana Psycholožka
 • Coufalová Iveta historička, šéfredaktorka ĎaSu
 • Coufalová Marie důchodce
 • Cvrkal Aleš občan
 • Cyril Neumann Pedagog
 • Czabanová Petra maminka a dula
 • Č
 • Čadová Jana OSVČ
 • Čapek
 • Čapková Yvonna finanční poradce ( v důchodu)
 • Čečmanová Adéla Studentka
 • Čech Robert projektový manažer
 • Čechová Jana důchodce
 • Čechovská Drahomíra důchodkyně
 • Čejka Jaromír fotograf
 • Čejka Vladimír
 • Čekanová Markéta ředitelka, Paměť národa, Plzeňský kraj
 • Čerbáková Hana Lékařka
 • Čermák Naprosto souhlasím s tímto vyjádřením
 • Čermák Jan důchodce
 • Čermák Jaroslav Důchodce
 • Čermák Josef učitel t.č. důchodce
 • Čermák Karel důchodce
 • Čermák Lukáš vědecký pracovník
 • Čermák Matěj student
 • Černá Eva důchodkyně
 • Černá Ivana OSVČ účetní
 • Černá Jana OSVČ
 • Černá Jana OSVČ
 • Černá Marcela
 • Černá Martina Občan
 • Černá Milena Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
 • Černá Tereza Skautská vedoucí, programátorka
 • ČERNOHORSKÝ Vladimír Zeměměřič
 • Černoch Miroslav, MUDr. lékař-biochemik, 90-letý důchodce
 • Černoch Václav důchodce
 • Černota Jaroslav důchodce
 • Černý Jaroslav OSVČ
 • Černý Jiří hudební publicista
 • Černý Josef Učitel
 • Černý Lukáš Díky, že můžem
 • Černý Pavel kazatel Církve bratrské a učitel teologie
 • Černý Pavel kazatel Církve bratrské a učitel teologie
 • Černý Petr Občan
 • Červenka Michal Programátor
 • Červenková Alena
 • Červenková Jana Spisovatelka
 • Červinková Hana důchodkyně
 • Čerychová Lenka
 • Činčalová Zdena Důchodkyně, co prožila život v socialismu
 • Činčera František Občan
 • Čiviš Petr podnikatel
 • Čivišová Eva
 • Čivišová Helena Stydím se za nejvyšší politiky naší země.
 • Čížek Jiří Podnikatel
 • Čížková Monika
 • Čupová Jitka psycholožka
 • D
 • Dadáková Věra Důchodce
 • Dadová Marie důchodce
 • dagmar
 • Dagmar Brychová
 • Dagmar Dvořáková člověk
 • Dagmar Ivanova
 • Dagmar Kmochová živnostník
 • dagmar kocourkova
 • Dagmar Mikusova svobodný člověk
 • Dagmar Poradová
 • Dagmar Šubertová učitelka
 • Dagmar Václavíková Asistentka pedagoga
 • Dagmar Větrovská OSVČ, svobodná občanka České republiky
 • Dalekorejová Jana důchodce
 • Dalibor Dejmek učitel
 • Dalík Jaromír občan důchodce
 • Dana Košařová důchodce
 • Dana Kvačková
 • Dana Lesak-Mueller manažerka a starostka (neuvolněná)
 • Dana Malá signatář Milionu chvilek (bankéř)
 • Dana Matyášová
 • Dana Matyášová
 • Dana Semotjuková
 • Dana Teplá OSVČ
 • Dana Valjentová
 • Dana Zezulová
 • Danel David hudebník, věřící v naději
 • Daneš Jaroslav důchodce
 • Daniel Dvorský IT v důchodu
 • Daniel Horák fotograf
 • Daniel Hroch Pravda vítězí
 • Daniel Kühnl ekonom
 • Daniel Macak Slobodný občan.
 • Daniel Píš Obchodní manažer
 • Daniel Schenk produkční
 • Daniel Straka
 • Daniel Svoboda
 • Daniel Šimek klinický psycholog
 • Daniel Turanský Stavební inženýr
 • Daniel Urban Obchodní analytik / přímý účastník 17.11.
 • Daniela Bauerova Geolog ve statni sprave
 • Daniela Bočanová Výtvarnice
 • Daniela Christianova duchodkyne
 • Daniela Melníková Pracující důchodkyně
 • Daniela Šedivcová
 • Daniela VAGNEROVA
 • David Autrata
 • David Dočkálek Opravář strojů
 • David Fiala studen UK
 • David Havlena
 • David Koníček podnikatel
 • David Kubec Programator
 • David Kurdziel ekonom
 • David Plavec živnostník
 • David Skrbek výtvarník, živnostník a kovář...
 • David Škarka OBČAN
 • David Škarka OBČAN
 • David Špelina Student
 • Davidová Hana důchodce
 • Davidová Jitka
 • Deborah Kaminská Duchovní a terapeut
 • Dědič Vladan
 • Dedkova Gabriela
 • Dejmalová Katerina Litrární historička, v disentu do r. 1989
 • denemark Jaroslav
 • Denemarková Radka spisovatelka
 • Denisa Osvaldova
 • Denkstein Tomáš
 • Deverová Lenka Advokátka
 • Dibelka Vladimír
 • Dilhofovà Jednotlivec
 • Dimidenko Ales Obcan
 • Dimová Milena důchodkyně
 • DLAB Jan Obchodní zástupce
 • Dlab Matěj normální student
 • Dlabová Eliška studentka
 • Dlouha Senior
 • Dlouhý Jiří Vědecký pracovník
 • Dlouhý Luboš
 • Dobálová Diana manažerka
 • Dobrovolný Vladimír geodet, skaut
 • doc. Jan Obdržálek VŠ učitel
 • Dočekal Dalibor projektant PS
 • Doffková Dominika Student
 • Dohnálek Petr
 • Dohnalová Helena Pracuji v důchodu
 • Dokoupilová Ivana
 • Dolák Martin OSVČ
 • Doležal Pavel hudebník
 • Doležal Roman grafik
 • Doležal Vlastislav Občan ČR
 • Domasová Miloslava důchodce
 • Dominik Pašek
 • Dominová Helena
 • Dorazilová Miriam
 • Dorničová Pavla
 • Dorota Zachová
 • Doskočilová Michala Student
 • Dostál Vladimír podnikatel
 • Dostálek Pavel důchodce
 • Dostálová Blanka důchodkyně
 • Dotřelová Daniela Dětská sestra
 • Doubek Vratislav vysokoškolský pedagog
 • Doubravka Matulová Učitelka
 • Doulová Tereza OSVČ
 • Drabkova
 • Drahomíra Hámová
 • Drda Petr archeolog, senior
 • Drsová Magdaléna Ředitelka neziskových aktivit
 • Drtina Luboš grafik
 • Dub Petr Vysokoškolský učitel
 • Dubec Michal Mgr. Učitel
 • Dubský Milan důchodce
 • Duda Přemysl
 • Duda Přemysl
 • Duda Přemysl
 • Dufek Tomáš
 • Duchoňová Veronika důchodkyně - právník
 • Dukátová Jana studentka
 • Durda Šimon
 • Duřt Petr Správce DDM
 • Duřtová Gabriela
 • Dus Jan A. teolog, vědecký pracovník
 • Dus Jan Zeno důchodce
 • Dusil Marek
 • Duspivova Růžena
 • Dušan Táborský sládek
 • Dušan Vaněk člen Milion chvilek pro demokracii
 • Dušek Jaromír vysokoškolský pedagog
 • Dušek Pražáková Jana Kulturní referentka
 • Dušek Tomåš ekonom, dnes důchodce
 • Dvorníková Jana svobodná umělkyně
 • Dvorská Eva zdravotnický pracovník
 • Dvořáčková Radana účetní
 • Dvořák Jam Vědec
 • Dvořák Jaroslav manažer
 • Dvořák Jiří Ekonom
 • Dvořák Miloš technik
 • Dvořák Pavel Lesník
 • Dvořák Pavel
 • Dvořák Svatopluk aktivní občan EU a světa
 • Dvořáková Eva Neúplatná důchodkyně
 • Dvořáková Eva terapeut, vědkyně
 • Dyntera Luděk důchodce
 • Džakovová Michaila Důchodkyně
 • Džbánek Milan
 • E
 • Eduard Piňos
 • Ehl Lukáš
 • Ehrenbergerová Markéta
 • Eichlerová Hana důchodkyně
 • Ekart Daniel Softwarový architekt a vývojář
 • Eliáš Miloš neůplatný důchodce
 • Eliášová Dana
 • Eliška Pacáková Důchodce
 • Ema Kulova Obcan
 • Emmer Jaroslav
 • Emmert František spisovatel
 • Endlerová Petra
 • Englišová Vladimíra učitelka
 • Erik Fischer Občan
 • Erik Siegl Občan
 • Ester Schmidtová Studentka
 • Esterka Josef manažer
 • Eva Bednářová
 • Eva Boháčková psycholožka
 • Eva Dubová svobodný občan
 • Eva Glücková Euroobčanka
 • Eva Glücková Euroobčanka
 • Eva Horová podnikatelka
 • Eva Hrudičková správce aplikace
 • Eva Kobiánová zaměstnanec MŠ
 • Eva Kurešová
 • Eva Lehečková vysokoškolský pedagog
 • Eva Málková padagog VŠ
 • Eva Marková
 • Eva Matoušková člověk
 • Eva Mifková Sociální pracovnice
 • Eva Olech
 • Eva Pavlíková Jednotlivec
 • Eva Rázgová
 • Eva Řeháková zemědělec
 • Eva Schreiberová Gastronomie
 • Eva Špelinová
 • Eva Špelinová
 • Eva Viková OSVČ
 • Exner Pavel akademický pracovník
 • F
 • Falek Petr projektant
 • Fantlová Vaculíková Tereza chemik
 • Farbák Igor důchodce
 • Faryadová Kateřina Zaměstnanec neziskovky
 • Faryadová Natálie Student
 • Fejfar Petr
 • Fejlek Vítězslav scenograf
 • Feldeková Markéta
 • Fenclová Daniela architektka v důchodu
 • Fenič Fero režisér a producent
 • Ferdinand Škrobák skladatel
 • Ferenc Petr publicista, muzejník, kurátor
 • Fettr Matěj student
 • Fettr Michal datový specialista
 • Fiala Jan aktivní senior
 • Fiala Jan Důchodce
 • Fiala Ondřej Pedagog - důchodce
 • Fiala Roman Občan a podnikatel
 • Fiedler Eduard Student
 • Fikarová Kateřina lékárnice, občanka ČR
 • Filip Brouk filmař
 • Filip Černý Gastronom
 • Filip František občan
 • Filip Kuzdas OSVC
 • Filip Martin Student
 • Filip uzel
 • Filip Valder SW inženýr
 • Filipová Eva
 • Filipová Gabriela
 • Firbasová Jana
 • Fiřtová
 • Fischer Václav
 • Fischerová Eva HR manazer
 • Fiša Bohuslav Důchodce
 • Fišer Daniel
 • Fišer Ivo
 • Fišer Jan architekt
 • Fišer Jindřich lékař
 • Fišerová Ester logoped
 • Fišerová Iva
 • Fišerová Jana administrátor
 • Fišerová Martina
 • Fixa Pavel důchodce
 • Flegl Jan architekt
 • Flegl Václav pedagog
 • Fleglová Zdena Důchodce
 • Fleischmann Petr publicista
 • Flemrová Miroslava ředitelka neziskové organizace
 • Florčík Jiří důchodce
 • Flusek Lukáš technik
 • Foitová Zuzana lékařka
 • Fojtik Bohumil servisni technik
 • Fojtík Jan
 • Fojtíková Irma Ověřovatel dávek SSP
 • Fojtikova Ludmila Invalidni důchodkyně
 • Fojtíková Marie fyzička
 • Foldynová Magda
 • Formánek Jan
 • Formánková Eliška Architekt
 • Francán Petr děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně
 • Franěk Petr herec
 • Franková Milada univerzitní profesorka
 • Franta Jan Živnostník
 • František Tesař
 • František Čepelák občan
 • František Kadlec
 • František Kopřiva občan
 • František Kostlán publicista
 • František Kuna st. důchodce
 • František Sklář lesník
 • František Stanek Centrum
 • FRANTIŠEK ŠURANSKÝ DŮCHODCE
 • František Vavroušek
 • Fréhar Jiří divadelník
 • Frencl Luděk jeden z občanské společnosti
 • Freund Karel občan
 • Friedel Libor podnikatel
 • Frolík Martin učitel
 • FRONKOVÁ IRENA
 • Fronová Renata
 • Frýbort Radim podnikatel
 • Fryčová Jana učitelka v důchodu
 • Fuchs Mirko důchodce
 • Fuksová Jana cvičitelka jogy
 • G
 • Gabal Ivan sociolog, politik, občanský sktivista
 • Gabriel Kurtis Architekt
 • Gabriela Böhmová
 • Gabriela Butal Studentka
 • Gabriela Havlujova Historička
 • Gabriela Hrubcová
 • Gabriela Jiránková místostarostka
 • Gabriela Sládková
 • Gabriela Tomková
 • Gaillyová Renata lékařka-genetička
 • Gajdacz Jan manažer
 • Gál Fedor sociolog, politik, občanský aktivista
 • Galíková Alice Úřednice
 • Gall Vladimír Důchodce
 • Galler.Milan Státní úředník v.v.
 • Galler.Milan Státní úředník v.v.
 • Gallová Renata
 • Galusová Irena důchodkyně
 • Ganická Vladimíra důchodkyně
 • Gaydečka David organizátor hudebních a kulturních akcí
 • Gebauer Pavel Volnomyšlenkář
 • Gebauerová Pavlína úřednice
 • Geisler Václav student
 • Gejdošová Emília svobodný senior
 • gernes petr uplne obycejny obcan
 • Gerolt Miloš
 • Glazer Václav duchodce
 • Glogrová Jindra učitelka
 • Gono Jiří Účastník pochodu 17.11.1989
 • Gráf Emilian Ing. důchodce
 • Gráfová Pavlína důchodce
 • Grätz Václav Důchodce
 • Grätz Vlastimil dělník
 • Gregor Jiří Farmaceut.
 • Gregor Petr
 • Grégr Karel duchodce
 • Grégrová Martina
 • Grepl Jan
 • Grešová Magdalena Studentka
 • Grubhoffer Libor vědecký pracovník a VŠ učitel
 • Gutová Jana Důchodkyně
 • H
 • Hackersmid Milan demokrat, vlastenec, křesťan, bývalý exulant, akti
 • Hackersmid Milan demokrat, vlastenec, křesťan, bývalý exulant, akti
 • Hadravová Judita
 • Hadravová Marie
 • Hainý Jiří důchodce
 • Hajda Ctirad důchodce
 • Hájek Bogan
 • Hájek David Sociální pracovník
 • Hájek Josef právník
 • Hajek Pavel Editor
 • Hajkova Milena
 • Hajšman Tomáš
 • Hajšmanová Jitka
 • Hajšmanová M Plzeň.
 • Hajtmar Jaroslav učitel
 • Hakr Tomáš překladatel
 • Hála Jaroslav důchodce
 • Hála Martin sinolog
 • Halama Ondřej farář a pedagog
 • Halamová Eva důchodkyně
 • Hálek Jan advokát
 • Halík Tomáš kněz, vysokoškolský učitel, občanský aktivista
 • Halman Libor důchodce
 • Hálová Hana důchodce
 • Hamberger Pavel Vlastenec
 • Hamet Eduard důchodce
 • Hana Bláhová zajímám se
 • Hana Bošková úřednice
 • Hana Bouzková
 • Hana Brychtová OSVČ
 • Hana Burešová
 • Hana Civišová Občan ČR, vysokoškolský pracovník
 • Hana Čapková Důchodkyně
 • Hana Česáková Důchodce
 • Hana Filipová OSVČ
 • Hana Hašková
 • Hana Holečková občan
 • Hana Honová Lékařka
 • Hana Hořavová úřednice
 • hana chmelová jednotlivec
 • Hana Jankeová Průvodkyně
 • Hana Kobzová
 • Hana Kobzová
 • Hana Košínová
 • Hana Kotíková učitelka
 • Hana Musilová
 • Hana Nečina Vaníčková Psycholožka
 • Hana Paterková
 • Hana Svobodová důchodce
 • Hana Šimková PR manažer
 • Hana Volná
 • Hanák Jaromír důchodce
 • Hanák Libor pracovník v sociálních službách
 • Hanák Zbyněk programátor, samostatný specialista
 • Handl Luděk Před 30 lety jsem cinkal klíčema za demokracii a n
 • Haniaková Milena
 • Hanková Jana občanka
 • Hanousek Michal Nezaměstnaný
 • Hanuš Jan SD (starobní důchodce)
 • Hanuš luděk Důchodce
 • Hanušová Helena Reklamni grafik
 • Hanzal Karel důchodce
 • Hanzalová Dagmar Učitelka
 • Hanzel Vladimír publicista
 • Hanzl Jaroslav Občan
 • Hanzlíček Milan pracující důchodce
 • Hanzlík Lukáš IT specialista
 • Hanzlíková Renata architektka
 • Hanzlíková Renata architektka
 • Hanzlova Matka
 • Harmáček Tomáš
 • Hart Denisa bohemista
 • Hartl Jan sociolog
 • Hartl Zdeněk RDG laborant
 • Hartman Petr
 • Hartman Petr lékař
 • Haschka Jindřich lékař
 • Haschková Zdena důchodkyně
 • Hátle Lubor
 • Hatlová Jana důchodkyně
 • Hauk Přemysl Člověk
 • Havel Stanislav
 • Havlas
 • Havlas Lukáš novinář
 • Havlickova Jaroslava
 • Havlíček Karel důchodce
 • Havlíček Petr Praha
 • Havlíčková Jana důchodce předtím účetní
 • Havlík Jiří Důchodce
 • Havlík Pavel
 • Havlíková Aneta Studentka
 • Havlíková Jana
 • Havlovi Jiřina a Karel důchodeci
 • Havránková Alice zdravotní laborantka
 • Havránková Zdeňka aktivní občan
 • Havrda Ladislav restaurátor,konzervátor ,stavař -Česká Skalice
 • Hazmuka Václav
 • Hecht Petr fotograf
 • Hechtový
 • Hejná Markéta spisovatelka
 • Hejnová Hana důchodkyně
 • Hejzlar Pavel architekt
 • Hejzlar Tomáš
 • Hejzlarová Kateřina travel consultant
 • Helebrantová Lucie
 • Helena Borská Člověk
 • Helena Horecká duchodkyně
 • Helena Hybšová
 • Helena Kašperová
 • Helena Kupkova
 • Helena Maternová Lékařka
 • Helena Měchurová
 • Helena Mikešová
 • Helena Mikyšková projektantka
 • Helena Oťapková unavená občanka - lékárnice
 • Helena Piskovská Společně se spolupracovníky jsem iniciovala v Brn
 • Helena Plačková
 • Helena Přibylová občanka
 • helena půlpytlová důchodce
 • Helena Rudolska Nikdy nic nevzdat. Do posledniho dechu.
 • Helena Smetanová Ohrožená demokracie.
 • Helena Šedivá
 • Helena Tauerová Důchodkyně
 • Heller Tomáš ředitel, Paměť národa, Východní Čechy
 • Hellerová Hana Chci svět podle Havla
 • Hendrychová Milada PLDD
 • Hercikova Ing.VSZ Suchdol , nyní důchod.
 • Herel Pavel Kuchar
 • Herman Josef Redaktor
 • Herman Vladimír Odborný rada
 • Heroldova
 • Hervert Zdeněk
 • Heryán Ladislav kněz
 • Herzig Mirek důchodce
 • Herzigová Miroslava důchodce
 • Heřman Jaromír Důchodce
 • Heverová Alena občanka
 • Hevier Jana lékařka
 • Hladík Ondřej
 • Hladík Ondřej živnostník
 • Hladík Radim filmař
 • Hladky Adam poradenství
 • Hlaváč Jan Volič
 • Hlaváč Jan
 • Hlaváč Jindřich
 • Hlaváč Marek
 • Hlaváček Ivan
 • Hlaváček Petr historik, publicista a vysokoškolský pedagog
 • Hlaváčková Dana Lékařka
 • Hlaváčková Kamila manager
 • Hlaváčková Martina
 • Hlaváčová Helena Výtvarnice
 • Hlavatý Josef
 • Hlavinka Radovan Podnikatel
 • Hlinská Marie
 • Hlisnikovská Vlasta Důchodkyně
 • Hloušek Jan Bonny
 • Hloušek Kamil
 • Hloušková Radana Penzistka
 • Hnatowiczová Jana
 • Hnilicová Jana
 • Hodač Jindřich VŠ učitel
 • Hoffmannová Jitka
 • Hofmannová Olga občanka
 • Hofrichter Pavel důchodce
 • Hofrichterová Libuše důchodce
 • Hojka Milan
 • Hojsák Václav důchodce
 • Holá Jaroslava
 • Holá Jiřina dúchodkyně
 • Holá lenka středošk.učitelka v důchodu
 • Holásek Pavel tehdy student, dnes učitel gymnázia
 • Holba Jiri Obcan
 • Holec Milan Hrdy cesky fyzik
 • Holečková Ladislava
 • Holík Jan
 • Holomek Jiří Důchodce
 • Holotík svatopluk Projektant
 • Holoubek Vojtěch Programátor
 • Holub Dušan
 • Holub Jiří manažer
 • Holub Tomáš
 • Holubová Eva herečka
 • Holubová Jindra občanka
 • Holý Jan manažer
 • Homola Jiří
 • Homolková Jiřina Důchodce
 • Honěk Stanislav občan
 • Honetschläger Michal Obchodni zástupce
 • Hönig Věnek
 • Hönigová Sylva psycholog
 • Honsová Ilona učitelka
 • Honza Barak
 • Honza Vojtek fotograf
 • Honzák Radkin psychiatr IKEM a Remedis
 • Honzátko Petr důchodce
 • Horáček Jiří učitel
 • Horáček Oldřich Produkční
 • Horáčková Dita Facilitátor
 • Horáčková Ilona česká učitelka
 • Horák Jiří Demokracie není anarchie ani nezodpovědnost.
 • Horák Pavel technik
 • Horáková Anna důchodce
 • Horáková Blanka učitelka
 • Horáková Marie zubní technik, 48 let
 • Horáková Petra
 • Horáková Svatava Žena
 • Horčička Vladko lékař
 • Horenský Zdeněk důchodce, spisovatel
 • Horník Pavel
 • Horníková Monika nezaměstnaná
 • Horníková Monika nezaměstnaná
 • Hornová Elena právnička
 • Hornová Jitka Speciální pedagog
 • Horynová Iveta OSVČ
 • Horynová Petra
 • Hošek Martin manažér hudebního uskupení
 • Hošek Pavel stavební inženýr
 • Hošková Jitka důchodkyně
 • Hošková Věra
 • Houska Luboš Překladatel
 • Houska Radek
 • Housková Mariana překladatelka
 • Housová Kateřina
 • Houška Richard
 • Houšková Klára učitelka
 • Hovorka Jakub Překladatel
 • Hovorková Ivana
 • Hrab Ondřej ředitel divadla
 • Hrabal Milan spisovatel
 • Hrabánek Jiří Důchodce
 • Hrabánková Blanka Důchodkyně
 • Hrabec Jaroslav úředník v ochraně přírody
 • Hraběte Lukáš Osvč
 • Hrabětová Jiřina důchodce ( 87 let )
 • Hrabovský Jiří personalista
 • Hradil Jan student
 • Hrazdirová Eva důchodce
 • Hrdlička Jan lékař
 • Hrnčířová Marie
 • Hrnko Josef důchodce
 • Hron Pavel Ing. obyčejný člověk
 • Hron René
 • Hronek Martin Student
 • Hroudová Andrea Ucitelka
 • Hrubá Hana
 • Hrubá Pavla
 • Hrubecká Gabriela
 • Hrubes Jan
 • Hrubý Jan houslista
 • Hrubý Jan
 • Hrubý Radim
 • Hrubý Vladimír OSVČ, Čech, občan ČR
 • Hruška Petr básník
 • Hřebík Adolf duchodce
 • Hřivňacký Radek
 • Hubáčková Mária OSVC
 • Hubáčková Zuzana duchodce
 • Hubner Občan
 • Hubner Roman
 • Hůla Jiří výtvarník, publicista, archivář
 • Hulc Oldřich IT,narozen 10.5.1945
 • Hulešová Eliška operátorka výpočetní techniky
 • Hulínský Milan OSVČ
 • Hůlka Václav traktorista
 • Huml Antonin obcan
 • Hůrková Klára spisovatelka
 • Hurta Tomas
 • Hušek Petr podnikatel
 • Hutka Jaroslav písničkář
 • Hutka Jaroslav Písničkář
 • Hůttová Marie knihovnice
 • Hůzl František pracující důchodce
 • Hůzlová Zuzana laborant
 • Hvížďala Karel spisovatel, novinář
 • Hýbl Martin
 • Hybský Robert Podnikatel
 • Hynek Jaroslav
 • Hynek Jiří překladatel
 • Hynek Kristian Kameraman, pedagog FAMU
 • CH
 • Chadimová Student
 • Chadimová Julue Perníkářka
 • Chalupová iva Abychom svobodu uhájili i pro naše děti.
 • Chalupová Miloslava
 • Chalupský Rudolf VŠ učitel
 • Charvat Jiri MUDr lékař
 • Charvát Jiří učitel ZŠ
 • Charvat Michal
 • Chlachula Tomas
 • Chlupáčková Ivana Důchodce
 • Chmelařová Klára
 • Chmelařová Tereza
 • Chmura-Svatošová Jana překladatelka
 • Chocholáč Jiří fotograf
 • Cholastová Ester
 • Chramosta Petr Lekař
 • Christina De Brito Student
 • Chromá Eva
 • Chroust Tomáš
 • Chudobová Marta občanka
 • Chumchal Zdeněk Svoboda, radost, šťastný život
 • Churáňová Jana v důchodu
 • Chvojka Petr starobní důchodce
 • I
 • Igor Čech Občan
 • Illnerová-Pajerová Soňa advokátka
 • Ilona Adamová
 • Ilona Janišová V domácnosti
 • Ilona Neumannová
 • Ilona Velichová
 • Indrová Veronika lékařka
 • Ing. Jan Štěpánek svobodný občan
 • Ing. Milena Vančurová podnikatelka
 • Ing.Petra Světlíková web content specialista
 • Ingrid Linhartová
 • Irena Jonová
 • Irena Kasalová pracovnice u soudu
 • Irena Kollnerová
 • Isl Radoslav učitel v penzi
 • Iva a Jiří Kroutilovi Uhelná Příbram Jarošov 10 důchodci
 • Iva Adamová
 • Iva Dulíková
 • Iva Merhautová ekonom
 • Iva Tryznová dúchdkyně
 • Ivan Hermel občan
 • Ivan Jungmann
 • Ivan Kostiha OSVČ
 • Ivan Lazar
 • Ivan Přibyl invalidní důchodce
 • Ivana Křížová
 • Ivana
 • Ivana Goldschmidova Lékařka